Nr. 3/2016

LEDER: Avgiftskåte politikere

Budsjettforhandlingene på Stortinget er snart i havn, og det er i den forbindelse en viss uro blant båtfolket som øyner en saldering med blant annet avgiftsøkning på dieselprisene samt inntak av veiavgiftene i båtfolkets dieselpumper.

Avgiftskåte
politikere

 

Det er noen år siden SVs Kristin Halvorsen foreslo å belegge båtdieselen med veiavgiftene. Dette ble stanset etter kraftig motstand fra ikke minst Kongelig Norsk Båtforbund som også denne gangen går heftig ut mot planer om å øke avgiftene på dieselen til båtmotorer.

 

En avgiftsøkning vil først og fremst ramme distriktene hvor man har dårlige bussforbindelser og heller ikke jernbanen som bringer menneskene fra sted til sted slik som i sør. Svært mange fritidsbåteiere har båten som hytte. Det er familiens eneste fritidsaktivitet og er derfor selvsagt meget viktig for trivselen i store deler av året. Bare den generelle økningen som nå kommer, presset frem av Venstre, vil få betydning for bruken av båten. Skal så båteierne også oppleve å måtte svare for de samme avgiftene som bilistene, vil trolig mange forsøke å selge fartøyet, noe som uten tvil kan bli vanskelig nok med økte drivstoffutgifter.

 

KNBF advarer regjeringen mot å belaste båteierne med miljøavgifter som ikke har noen miljøgevinst, men som bare er egnet til å ødelegge trivselen for alle som har båten som fritidsobjekt. Forrige gang det var fremmet forslag om å ilegge båteierne veiavgift, ble forslaget møtt med storm. Det må være mulig å se på ”nytteverdien” av miljøavgiftene, og ikke bare vedta avgifter for å tekkes velgere som utelukkende gir sin stemme til den som er best i den grønne klassen.

 

For svært mange ligger dieselprisene allerede på tålegrensen. Denne regjeringa tok bort hestekreftavgiftene. Det var svært positivt. Det er derfor vanskelig å tenke seg at man ønsker å høye avgiftene på båtdieselen. Men i en tid da et budsjettforlik styres av regjeringspartienes tålegrense, kan det skje at Venstre får sine forslag vedtatt. Det er for så vidt illevarslende at båtfolket hele tiden må ha øynene vidåpne for forskjellige avgiftsfremstøt fra politisk hold. Båtfolket har hatt grunn til å tro at det aldri ville bli foreslått å øke dieselavgiften, siden forslaget falt etter massiv motbør sist det var oppe.

 

Vi kan selvsagt leve uten fritidsbåten slik det er mulig å være uten hytte, snøscooter eller annet som brukes i en fritidsaktivitet. Men det blir en hverdag som ingen ønsker. Fritidsbåten er faktisk svært mange steder i landet eneste fremkomstmiddel mellom bygdene samt mellom bygd og mer sentrale steder. Blir det for kostbart å bruke båten, risikerer man at flere tar det tunge valget, og flytter.

 

Resultatet på sikt er at store bygdesamfunn kan bli lagt øde. Dette er den mer dramatiske delen av avgiftskåtheten hos enkelte politikere, politikere som bare ser mulighetene for å kapre grønne velgere i stedet for å legge til rette for et trivelig samfunn for alle grupper av befolkningen, også de som har bosatt seg i mer grisgrendte strøk.

 

I skrivende stund er ikke budsjettforliket i havn. Det er likevel grunn til stor bekymring blant båteierne. En avgiftsøkning på dieselen vil ramme båteierne svært hardt, og selv om oljeprisene har holdt seg på et noe lavere nivå enn for fem år siden så må vi - som KNBF og andre - advare på det sterkeste mot et varslet avgiftshopp.

 

Det er ikke bare i det sentrale østlandsområde det finnes fritidsbåter. Ute i distrikts-Norge er fritidsbåten mer enn bare en fritidsgeskjeft i sommerhalvåret. Båten har alt å si for enkelte distriktssamfunns eksistens. En avgiftsøkning vil ramme hardt mindre bygdesamfunn som er helt avhengig at sjøveis forbindelse. Avgiftskåte politikere bør tenke seg nøye om, selv om de så gjerne vil tekkes velgere med grønne faner.

Gå til Veteran på tur

Veteran på tur

28.08.2017, 08:34
Gå til Gjør havnejobben til en lek

Gjør havnejobben til en lek

28.08.2017, 08:34
Gå til Populær aluminiumsbåt

Populær aluminiumsbåt

28.08.2017, 08:34