Nr. 2/2017

LEDER: Vannscooteren er kommet for å bli

Dagen etter grunnlovsfeiringen, 18. mai, ble vannscooterforskriften opphevet. Med dette ble vannscooteren sidestilt med fritidsbåter, hva angår lover og regler.

 

Vannscooteren er kommet
for å bli

 

Det finnes ingen aldersgrense for å kjøre båt, og dermed heller ikke vannscooter, men det er begrensninger for hvilken type båt og vannscooter en får kjøre før og etter fylte 16 år – og avhengig av om en har båtførerbevis eller ei.

 

 Med opphevingen av forskriften har vi fått en ny type fritidssyssel for båtfolk i alle aldre, som særlig appellerer til de unge. Kanskje kan vannscooteren bidra til at enda flere ser sjarmen med båtlivet, og i «voksen alder» velger å investere i båt? Vi håper dette blir en av effektene av opphevelsen. Men vi håper også både myndighetene, båt- og vannscootermiljøene så vel som vannscooterførerne selv streber gjør en jobb for å få inn gode holdninger fra starten av. Dette ikke minst for å unngå alvorlige ulykker, men også for å sikre at vannscooterførerne slipper å bli uglesett av andre som benytter seg av fjordene, strendene, fjæra eller skjærgården vår. Ved å opptre hensynsfullt og aktsomt kommer man langt i så henseende.

 

Selv om myndighetene har opphevet vannscooterforskriften, og selv om det er klart at vannscooteren er kommet for å bli, så finnes det begrensninger i lovverket. Den nye forskriften tilsier at det er tillatt å kjøre vannscooter i en avstand av 400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land i vassdrag, herunder innsjøer. Bøtesatsene er satt til mellom 5.000 og 10.000 kroner – men det er verdt å spørre seg om det er praktisk mulig å håndheve et slikt regelverk.

 

Et alternativ kunne vært å se hen til hvordan snøscooterne behandles. I kommunene hvor snøscooterkjøring er tillatt finnes det løyper som snøscooterførerne må forholde seg til. For vannscooterens del kunne en regulering med fri kjøring i visse områder være et alternativ, mens det kan ilegges restriksjoner – eksempelvis på fart – i populære utfartsområder, og ilegges forbud for kjøring ved badestrender.

 

Forskriften åpner for at kommunene kan regulere vannscooterkjøringen. Vi håper ikke kommunene legger seg på en altfor restriktiv linje her.

 

Men til syvende og sist er det vannscooterkjørerne selv som avgjør deres egen framtid. For i politikken har ethvert vedtak bare levetid fram til et nytt vedtak gjøres. Og å stramme inn på eller i verste fall forby vannscooterkjøringen på ny formoder vi er like enkelt som det var å vedta et frislipp.

Gå til Kontroll på ventelistene

Kontroll på ventelistene

06.09.2017, 15:32
Gå til Nye planer for Sørreisa

Nye planer for Sørreisa

28.08.2017, 08:37

Østfoldinger går oftest på grunn

20.08.2017, 15:43

Rana Plast i vinden

18.08.2017, 10:23